ویرگول
ورودثبت نام

انتشار اپ

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴.نویسندگان: ۴
جدیدترین‌ها
بازاردربازار·
۳ سال پیش

وضعیت پیشخان توسعه‌دهندگان در نوروز ۱۴۰۰ و تصفیه‌حساب اسفند

توضیحاتی درباره بسته شدن بخشی از پیشخان توسعه‌دهندگان بازار در نوروز ۱۴۰۰ و چگونگی تصفیه‌حساب اسفندماه با توسعه‌دهندگان
وضعیت پیشخان توسعه‌دهندگان در نوروز ۱۴۰۰ و تصفیه‌حساب اسفند
خواندن ۲ دقیقه
۱۰
۴