مطالب مرتبط با

اندروید

تعداد کل نوشته‌ها: ۸۴

شی Context در اندروید

شی Context در اندروید
شی Context در اندروید کاربرد بسیار زیادی در برنامه نویسی اندروید دارد...

کاتلین از ابتدا : extension functions ( قسمت اول )

کاتلین از ابتدا : extension functions ( قسمت اول )
۱− مقدمه کاتلین قابلیت جدیدی به اسم extensio functions رو معرفی کرد ،...