مطالب مرتبط با

اندروید

تعداد کل نوشته‌ها: ۶۱

آموزش توابع scope در کاتلین : let ، run ، with ، also و apply

آموزش توابع scope در کاتلین : let ، run ، with ، also و apply
sتوابع استاندارد یکی از ویژگیهای جالب و عالی جدید کاتلین هست که به کوت...

به دنبال درک عمیق از تکنولوژی ها و روش های برنامه نویسی باشیم

به دنبال درک عمیق از تکنولوژی ها و روش های برنامه نویسی باشیم
وقتی شروع به برنامه نویسی در یکی از شاخه های کامپیوتر میشویم عاشق اجرا...