«بانیان وضع موجود» و طرفداران «دولت بی‌کفایت روحانی» بجای محاکمه، طلبکار هستند!

«بانیان وضع موجود» و طرفداران «دولت بی‌کفایت روحانی» بجای محاکمه، طلبکار هستند!
حسن روحانی بعد از چند ماه پنهان شدن از چشم رسانه‌ها، فعالان سیاسی و حت...