ساخت بلند ترین برج دنیا (ارتفاع یک کیلومتر) در مصر

ساخت بلند ترین برج دنیا (ارتفاع یک کیلومتر) در مصر
برج اُبلیسک یک آسمان‌خراش مرتفع در پایتخت اداری جدید مصر است. این ساز...