عالی شدن وضع برنامه نویسانی که وضعشون خوبه!

عالی شدن وضع برنامه نویسانی که وضعشون خوبه!
این طرح، برای برنامه‌نویسان فول یا خیلی خوب هستش