ویرگول
ورودثبت نام

بند 46

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
رایزندرمن + کتاب·
۲ سال پیش

دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 45 و 46

بند 45این حقیقت ‌که «من» چیزی را از خارج و با استفاده از قدرت قاهرهِ خود در اختیار دارم، اصل و اساسِ «تصرّف» را تشکیل می‌دهد. همچنین، این ح…
دوره بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای 45 و 46
حقوقیخواندن ۴ دقیقه
۲
۰