ویرگول
ورودثبت نام

بهمن شفیع زاده

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۲۰.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
بهمن شفیع زاده·
۱ ماه پیش

من گاهی وقتها به سینما جی فکر می کنم ...

من گاهی وقتها به سینما جی فکر می کنمبه مسیری که باید طی می کردم تا می رسم به نزدیکترین سینما نزدیک خونه مونبه روزهایی که لحظه شماری می کردم…
من گاهی وقتها به سینما جی فکر می کنم ...
خواندن ۱ دقیقه
۴
۰