استابلایزر چیست ؟

استابلایزر چیست ؟
معرفی دستگاه استابلایزر:کلمه استابلایزر STABILIZER در لغت به معنای تث...