آشنایی با تاریخچه جاوا اسکریپت (:

آشنایی با تاریخچه جاوا اسکریپت (:
تو این قسمت درباره تاریخ شیرین زبان جاوا اسکریپت یه سری اشاراتی داشتیم...