دانشجویی و بی پول؟ مقاله ترجمه شده رو امتحان کن!

دانشجویی و بی پول؟ مقاله ترجمه شده رو امتحان کن!
قشر دانشجو به غیر از یک عده محدودِ به اصطلاح بچه پولدار :) ، همگی یه ج...