رسول دانیال زاده کیست ؟

رسول دانیال زاده کیست ؟
رسول دانیال زاده در 4 اردیبهشت 1338 در تهران بدنیا آمد . 1 خواهر و 5 ب...