تفاوت Mobile-First با Responsive چیست؟

تفاوت Mobile-First با Responsive چیست؟
سلام. خیلی وقت بود که مقاله ننوشته بودم و دیدم بهترین بهانه برای نوشتن...