ویرگول
ورودثبت نام

رهبری استراتژیک

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
علیرضا حسنعلی·
۵ ماه پیش

"رهبری استراتژیک در تجهیزات پزشکی: نقش کلیدی در توسعه فناوری و بهبود خدمات بهداشتی"

بررسی چالش های تجهیزات پزشکی در ایران با بیان نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها و تهدیدها
"رهبری استراتژیک در تجهیزات پزشکی: نقش کلیدی در توسعه فناوری و بهبود خدمات بهداشتی"
خواندن ۳ دقیقه
۴
۱