ایکس باکس باز هم رکورد زد: کاربران گیمینگ ابری ایکس باکس به بیش از ۲۰ میلیون رسید!

ایکس باکس باز هم رکورد زد: کاربران گیمینگ ابری ایکس باکس به بیش از ۲۰ میلیون رسید!
به نظر شما علت افزایش ناگهانی تعداد کاربران سرویس گیمینگ ابری ایکس با...