چرا سواد هوش مصنوعی برای خبرنگاران و کارگزاران روابط عمومی مهم است؟

چرا سواد هوش مصنوعی برای خبرنگاران و کارگزاران روابط عمومی مهم است؟
سواد #هوش_مصنوعی می‌تواند به روزنامه‌نگاران در کشف داستان‌ها و مطالب ج...