اندر احوالات این روزهای رایتل...

اندر احوالات این روزهای رایتل...
به بهانه معرفی مدیرعامل جدید رایتل و مخالفت سازمان تنظیم مقررات