ویرگول
ورودثبت نام

شپشک حسن یوسف

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
m_29510230·
۳ سال پیش

معرفی آفت شپشک آردآلود

شپشک آردآلود از دیگر افات خطرناک برای گیاهان زینتی شپشک آردآلود می باشد و نام علمی آن Pseadocococcus می باشد که به صورت گروهی به گیاهان حم…
معرفی آفت شپشک آردآلود
خواندن ۲ دقیقه
۰
۰