ربات تلگرام الآن » تاریخ‌گو و زمان‌گو

ربات تلگرام الآن » تاریخ‌گو و زمان‌گو
توی این پست یک ربات کاربردی در زمینه تاریخ و زمان رو بهتون معرفی میکنم...