ویرگول
ورودثبت نام

علم داده

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۵۹.نویسندگان: ۱۱۴
جدیدترین‌ها
محسن مهدی نیا·
۱ ماه پیش

مفهوم Data -Driven OKR و استفاده از تکنیک‌های علم داده در تعیین، مدیریت و تحلیل OKR

Data -Driven OKRمقدمه:در دنیای کنونی تکنولوژی، داده ها به عنوان یکی از دارایی های ارزشمند تلقی میشوند که میتوانند به سازمان ها در تصمیم گیر…
مفهوم Data -Driven OKR و استفاده از تکنیک‌های علم داده در تعیین، مدیریت و تحلیل OKR
یادگیری ماشینخواندن ۱۱ دقیقه
۲
۰
خواندن ۱ دقیقه
۴
۱