پیدایش لوله فاضلابی , لوله کاروگیت

پیدایش لوله فاضلابی , لوله کاروگیت
لوله کاروگیت , نوعی لوله دوجداره برای آبرسانی ، انتقال فاضلاب و خطوط س...