ویرگول
ورودثبت نام

معماری نرم افزار

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۱۴.نویسندگان: ۱۱۴
جدیدترین‌ها
صادق شجریدرمهندسی نرم افزار، معماری و طراحی سیستم·
۳ روز پیش

آموزش Domain Driven Design. زبان مشترک و فراگیر

زبان هر صنعت با صنعت دیگر متفاوت است و شناخت و درک زبان هر صنعت به درک مساله و ساخت یک راه حل مناسب برای آن مساله کمک زیادی می کند.
آموزش Domain Driven Design. زبان مشترک و فراگیر
مهندسی نرم افزارخواندن ۷ دقیقه
۰
۰