چالش‌های جهانِ پس از نرم‌افزار‌های متن‌باز

چالش‌های جهانِ پس از نرم‌افزار‌های متن‌باز
نرم‌افزار‌های آزاد پیروز شدند. اما آیا ما واقعا برای آن آماده بوده‌ایم...