ویرگول
ورودثبت نام

نصب بازار

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
بازاردربازار·
۲ سال پیش

تغییر شمارشگر نصب از بازار؛ به نفع توسعه‌دهنده و کاربر

آمار «نصب از بازار» به‌طور کلی شاخص بهتری برای نشان دادن محبوبیت برنامه‌ در طول زمان است.
تغییر شمارشگر نصب از بازار؛ به نفع توسعه‌دهنده و کاربر
بازی رایانه ایخواندن ۳ دقیقه
۸
۶