۲۴ درصد فعالیت در شاخه امنیت سایبری در اختیار زنان قرار دارد!

۲۴ درصد فعالیت در شاخه امنیت سایبری در اختیار زنان قرار دارد!
به گزارش لابراتوار امنیتی دارکوب؛ Forrester برآورد کرده است که تا سال...