داستان واقعی آنابل چیست؟ آیا این عروسک در واقعیت هم شیطانی است؟

داستان واقعی آنابل چیست؟ آیا این عروسک در واقعیت هم شیطانی است؟
هشدار! دوست‌داران فیلم‌های ترسناک از خواندن این مقاله، یعنی هشت واقعیت...