کدام کلاس بازیگری ثبت نام کنم؟

کدام کلاس بازیگری ثبت نام کنم؟
هر بازیگر ابتدا باید بتواند کاراکتر خود را به درستی درک کند و سپس در ت...