اپیزود یازده پادکست بی‌پلاس; خلاصه‌ی کتاب تمرکز

اپیزود یازده پادکست بی‌پلاس; خلاصه‌ی کتاب تمرکز
معرفی: بی‌پلاس یک پادکست فارسی است که در هر اپیزودش علی بندری خلاصه‌ی...