مروری کوتاه و تاریخی بر زبان‌های برنامه‌نویسی Functional

مروری کوتاه و تاریخی بر زبان‌های برنامه‌نویسی Functional
مروری کوتاه بر زبان‌های برنامه نویسی دستوری و فانکشنال با مدل‌های محاس...