اَپ های ایرانی ، زشت یا ……

اَپ های ایرانی ، زشت یا ……
این روز ها بازار پیام رسان ها یا همون مسنجر های ایرانی نسبت به همیشه د...