لینوکسی شو : مدیریت resource ها در اوبونتو

لینوکسی شو : مدیریت resource ها در اوبونتو
توی قسمت قبلی لینوکسی شو کار با ترمینال رو براتون توضیح دادم.