ویرگول
ورودثبت نام

کاغذ بالک

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
ابوالفضل فتاحیدرانتشارات پنگوئن آبی·
۲ سال پیش

برای تولید کتاب‌های ما درختی قطع نمی‌شود

ما برای چاپ کتاب‌هامون از کاغذهای بالک استفاده می‌کنیم، کاغذهای بالک از چوب درختان جنگل‌های مدیریت شده در سوئد و روسیه تولید می‌شوند.
برای تولید کتاب‌های ما درختی قطع نمی‌شود
محیط زیستخواندن ۳ دقیقه
۱۲
۵