معرفی تگ های مهم فایل کانفیگ

معرفی تگ های مهم فایل کانفیگ
فایل کانفیگ یا Configuration File که به اختصار به آن Config File  گفته...