مذاکره بعد از ۳ نوامبر

مذاکره بعد از ۳ نوامبر
گفت‌وگو با یوسف عزیزی درباره آمریکا در سال ۲۰۲۰