ویرگول
ورودثبت نام

alan kay

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
mojtaba rakhisi·
۲ سال پیش

شی گرایی و سلولها

ارتباطی ظریف بین برنامه نویسی و بیولوژی
شی گرایی و سلولها
علومخواندن ۲ دقیقه
۲
۰