همه کاره من میشی؟ :)

همه کاره من میشی؟ :)
روز بخیر :)چند روز پیش با یه موجود بامزه و به شدت دوست داشتنی آشنا شد...