ویرگول
ورودثبت نام

cleancode

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۶.نویسندگان: ۱۱
جدیدترین‌ها
Amir Fatemi·
۱ سال پیش

اصول Solid در یونیتی - قسمت دوم (O)

SOLID: اصل تک مسئولیت (SRP)، اصل باز-بسته (OCP)، اصل جایگزینی لیسکوف (LSP)، اصل جداسازی واسطها (ISP)، اصل وابستگی معکوس (DIP). اصولی برای ط…
اصول Solid در یونیتی - قسمت دوم (O)
خواندن ۳ دقیقه
۰
۰