بانک HSBC با بهره گیری از Face Recognition چگونه مشتریان جدید را جذب می کند؟

بانک HSBC با بهره گیری از  Face Recognition چگونه مشتریان جدید را جذب می کند؟
بانک ها در دنیا با استفاده از تکنولوژی Face Recognition و خدمات e-KYC...