چند خطی در مورد اِکما اسکریپت

چند خطی در مورد اِکما اسکریپت
سلام به همه دوستاندوست دارم توضیحات ساده و کوتاهی در رابطه با اِکما اس...