آموزش ساخت سیمبل داینامیک: Material Outlined Text Field

آموزش ساخت سیمبل داینامیک: Material Outlined Text Field
چند روز پیش توی دریبل این شات رو گذاشتم. این یه سیمبل اسکچ هستش که تکس...