اولویت بندی چیه و چطور باید اولویت بندی کنیم؟

اولویت بندی چیه و چطور باید اولویت بندی کنیم؟
توجه: قبل از شروع به خواندن این مطلب، به اطلاع شما خواننده عزیز می رسا...