ویرگول
ورودثبت نام

swift

شروع نوشتن
پست‌ها: ۶۰.نویسندگان: ۳۷
جدیدترین‌ها
رضا عبدالملکی·
۱ سال پیش

Error Handeling در زبان برنامه نویسی سوییفت

Handling یا مدیریت خطا در زبان برنامه‌نویسی Swift یک روش است که برنامه نویسان می‌توانند با استفاده از آن، خطاها و استثناهایی که در هنگام ا…
Error Handeling در زبان برنامه نویسی سوییفت
برنامه نویسیخواندن ۳ دقیقه
۲
۰