نسل جدید کارت اعتباری بر مبنای درآمد افراد

نسل جدید کارت اعتباری بر مبنای درآمد افراد
X1 Cardکارت x1 یک کارت اعتباری با همکاری ویزاکارت است که به جای تعیین...