افتتاحیه سایت توان 7

شهرداری اصفهان بر آن شده است تا انگیزه و فرصت نوینی را به جوانان شهر اصفهان ارائه دهد تا کارآفرینی، خود اشتغالی و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط را به عنوان گزینه شغلی خود مورد توجه قرار دهند و بیش از ورود به عرصه کسب و کار و راه‌اندازی بنگاه اقتصادی با مفاهیم و چالش‌های موجود در محیط کسب و کار و جامعه آشنا گردند. برگزاری دوره‌ای جامع و فراگیر آموزشی «توان ۷» با ظرفیت ۱۰ میلیون نفر ساعت، روح تازه‌ای در اکوسیستم کارآفرینی اصفهان و قلب اقتصاد و اشتغال خواهد دمید.

همچنین در راستای حمایت از طرح جامع آموزش شهروندان در شهرداری اصفهان با نام شهر یادگیرنده به آدرس: Lcity.ir، که منطبق با اهداف یونسکو جهت آموزش در شهرها می باشد، پروژه توان ۷ در زمینه آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار در این حوزه اقدام به فعالیت نموده که این مهم با حمایتهای سازمان فاوای شهرداری اصفهان و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان محقق گردیده است.


https://www.aparat.com/v/i2VQH