ماموریت و چشم‌انداز ما در توانیتو

توانیتو با شعار توانمندسازی برای همه، از امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می‌کند. توانیتو، پلتفره عرضه خدمات برای شهروندان دارای معلولیت است. ما در مسیر توسعه توانیتو همواره به فرهنگ‌سازی فکر می‌کنیم و تلاش‌مان بر این است که جامعه را برای شهروندان دارای معلولیت بهتر کنیم. یک سال پیش با نام «همیارمهر» کارمان را آغاز کردیم. آن زمان بسیاری افراد ما را با سازمان‌های مردم‌نهاد و بنگاه‌های خیریه اشتباه می‌گرفتند. همین موضوع ما را متقاعد کرد که به ری‌برندینگ فکر کنیم؛ چراکه توانیتو کسب‌وکاری است که می‌خواهد با استفاده از فناوری، دستگاه‌های هوشمند و اینترنت خدمات به مراتب بهتر را به شهروندان دارای معلولیت عرضه و از این راه کسب درآمد کند. ما ماموریت و چشم‌اندازی برای کسب‌وکارمان متصور شده‌ایم که دوست داریم آن را با شما به اشتراک بگذاریم.

ماموریت توانیتو

ماموریت ما در توانیتو تبدیل شدن به بهترین راهکار عرضه و دریافت خدمات برای شهروندان ایرانی به‌خصوص شهروندان دارای معلولیت است. تلاش می‌کنیم که ارتباط بهتری میان عرضه‌کنندگان خدمات و شهروندان دارای معلولیت، بیماران، سالمندان و دیگر اقشار جامعه برقرار کنیم.

چشم‌انداز توانیتو

چشم‌انداز بالارفتن آگاهی و فرهنگ عمومی در مواجهه با شهروندان دارای معلولیت است. از طرفی تلاش می‌کنیم تا حس مطالبه‌گری را بین گروه افراد دارای معلولیت ایجاد کنیم که این جامعه ۱۵درصد جمعیت شهروندان ایرانی حق و حقوق را دریافت کنند و زندگی بهتر و موثرتری در جامعه داشته باشند.

چشم‌انداز توانیتو جامعه‌ای که در آن افراد براساس شایستگی‌هایشان دسته‌بندی می‌شوند فارغ از اینکه دارای معلولیت هستند یا نه.