پنهان سازی اطلاعات

ظهور اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی پیچیده، تکنولوژی های پنهان سازی اطلاعات با یک کاربرد گسترده در یک تعداد از حوزه های کاربردی مهم گشته است. صدای دیجیتال، ویدیو، متن و تصویر ها به طور فزاینده ای به علائم شناسایی غیر محسوس مجهز شده اند. علامت شناسایی میتواند نام نویسنده، یک شماره سریال، اطلاعات کپی رایت یا هر پیام دیگری باشد. تکنیک های پنهان سازی اطلاعات از کپی کردن غیر مجاز به صورت مستقیم جلوگیری به عمل می آورد. در برخی سیستم های ارتباطی محافظت شده و امن، نیاز برای مخفی کردن محتوای پیام در طول وجود پیام بین یک ارسال کننده و یک دریافت کننده وجود دارد. تکنیک های پنهان سازی اطلاعات تقریبا تمامی این نیازمندی ها را برآورده می سازد.

پنهان سازی یکی از رو شهای مخفی کردن اطلاعات است که پیام رمز را به میزبانی یک محیط مثل صدا، تصویر و یا متن انتقال می دهد. پنهان سازی اطلاعات یک واژه کلی شامل بسیاری از زیر رشته ها است. به هر حال، به صورت کلی شامل سه رشته ی رمزنگاری، واترمارک کردن و استگانوگرافی است .