تا به حال شده که آرزو کنید که از وردپرس خلاص بشید؟!

تا به حال شده که آرزو کنید که از وردپرس خلاص بشید؟!
من چند سال درگیری فراوانی با WordPress داشتم که البته برای یک سایت شخص...