چگونه یک URL یکبار مصرف برای ورود خودکار به cPanel ایجاد کنیم

چگونه یک URL یکبار مصرف برای ورود خودکار به cPanel ایجاد کنیم
cPanel Security