قسمت سوم؛ خلاصه کتاب کودتا(۲)

قسمت سوم؛ خلاصه کتاب کودتا(۲)
خلاصه کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان با ترجمه محمد ابراهیم فتاحی