قسمت دوم؛ خلاصه کتاب کودتا(۱)

قسمت دوم؛ خلاصه کتاب کودتا(۱)
خلاصه کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان با ترجمه محمد ابراهیم فتاحی