توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار هستم و همواره در حال آموختنم. اینجا از تخصصم، علاقه‌هام و روزمرگی‌هام می‌نویسم.github.com/mahdavipanah yavarjs.ir